Tag: گوسفند

جستجو در بین تگ ها

آزمایش تاثیر سوپرفود NBS در افزایش سلامت گوسفند
مقالات

گوسفند و آزمایش تاثیر سوپرفود NBS در افزایش سلامت

محققان در شرکت سوپرفود NBS برای پی بردن به تاثیرات این مکمل غذایی تصمیم گرفتند آزمایشاتی را بر روی گوسفند به عنوان یکی از مهمترین منابع اصلی در رژیم غذایی انسان ها انجام دهند تا نتایج آن را بر روی سلامتی و کیفیت اندام حیوان ذکر شده بررسی کنند.

با سوپرفود به زندگیتان روشنی ببخشید

همیشه در کنار شما هستیم