Tag: کلسیم و خار پاشنه

جستجو در بین تگ ها

خار پاشنه
بیماری ها

خار پاشنه

خار پاشنه به صورت رسوب کلسیم در قسمت انتهایی پاشنه به وجود می‌آید. وجود فشار زیاد روی پا می‌تواند فرد را با التهاب و درد رو به رو کند و راه رفتن برای فرد سخت شود. چاقی و کمبود برخی از مواد مغذی می‌تواند در به وجود آمدن این بیماری نقش داشته باشد.

با سوپرفود به زندگیتان روشنی ببخشید

همیشه در کنار شما هستیم