Tag: ویتامین کلسیفرول

جستجو در بین تگ ها

ویتامین د
ویتامین ها

ویتامین D (کلسیفرول)

ویتامین دی ماده ای است محلول در چربی که به طور نرمال در برخی غذاها وجود دارد و به شکل مکمل تقویتی نیز میتوان مشاهده کرد. علاوه بر این با تابش اشعه فرابنفش خورشید به پوست،

با سوپرفود به زندگیتان روشنی ببخشید

همیشه در کنار شما هستیم