Tag: ویتامین ب1

جستجو در بین تگ ها

ویتامین ب1
ویتامین ها

ویتامین B1(تیامین)

یکی از اولین ویتامین هایی که به طور رسمی شناخته شده است، ویتامین B1 یا تیامین است. این ویتامین نقش مهمی در متابولیسم انرژی و….

با سوپرفود به زندگیتان روشنی ببخشید

همیشه در کنار شما هستیم