Tag: ورزش و کرونا

جستجو در بین تگ ها

کرونا لامبدا
بیماری ها

کرونا لامبدا

کرونا لامبدا یا همان «سی 37» نوع جدیدی از ویروس کرونا است که اولین بار در کشور پرو مشاهده شد. دانشمندان معتقدند ویروس لامبدا، نوع جهش یافته ویروس کووید19 است و تفاوتش با ویروس اصلی در 23 نوکلئوتید و 18 آمینواسید است…

با سوپرفود به زندگیتان روشنی ببخشید

همیشه در کنار شما هستیم