Tag: نقش تغذیه در سرخک

جستجو در بین تگ ها

سرخک
بیماری ها

سرخک

سرخک یک عفونت ویروسی است که بیشتر کودکان را درگیر می‌کند و می‌تواند در صورت درمان نشدن با خطر مرگ همراه باشد. این بیماری با سوءتغذیه و …

با سوپرفود به زندگیتان روشنی ببخشید

همیشه در کنار شما هستیم