Tag: نقش تغذیه در ایجاد کولیت روده

جستجو در بین تگ ها

کولیت روده
بیماری ها

درمان بیماری کولیت روده

کولیت روده نوعی بیماری مزمن التهابی است که دیواره‌های روده را درگیر می‌کند. موارد مختلفی می‌توانند علت پدید آمدن این بیماری باشند که یکی از آن‌ها مربوط به نوع رژیم غذایی افراد است.

با سوپرفود به زندگیتان روشنی ببخشید

همیشه در کنار شما هستیم