Tag: نقش تغذیه در آلزایمر

جستجو در بین تگ ها

آلزایمر
بیماری ها

آلزایمر چیست؟

آلزایمر: با افزایش سن بسیاری از افراد دچار فراموشی می‌شوند و یکی از اولین عللی که به ذهن همه می‌رسد، آلزایمر است. این بیماری ابتدا با فراموشی آغاز می‌شود، اما در ادامه تمام زندگی فرد بیمار تغییر می‌کند و او دیگر قادر به ادامه زندگی به صورت مستقل نیست.

با سوپرفود به زندگیتان روشنی ببخشید

همیشه در کنار شما هستیم