Tag: میزان کالری گندم

جستجو در بین تگ ها

قصه گندم ونان
صنایع غذایی

قصه گندم و تبدیل به نان

گندم یکی از رایج‌ترین غلات مورد استفاده در جهان است. این گیاه از نوعی سبزه به اسم (Triticum) تهیه می‌شود که به روش‌های مختلف صنعتی و سنتی در سراسر جهان کاشته می‌شود.

با سوپرفود به زندگیتان روشنی ببخشید

همیشه در کنار شما هستیم