Tag: ملین ها

جستجو در بین تگ ها

تاثیر سوپرفود ان بی اس بر یبوست
بیماری ها

تاثیر سوپرفود NBS بر یبوست

کارآزمایی بالینی در دانشگاه پزشکی تهران جهت بررسی اثر سوپرفود NBS بر روی بیمارانی که دچار استرس و اضطراب بودند انجام شد.

چنانچه می دانیم معمولا داروهای روتین درمان استرس و اضطراب مانند کلونازپام و آرپوزولام دارای عوارض جانبی و مضرات زیادی برای بیماران می باشد که در حقیقت بیمار را از زندگی معمولی خارج کرده و فعالیتهای روزمره آنها را مختل می سازد و در نهایت حتی اگر تا حدودی سبب کاهش استرس و اضطراب شود ممکن است در بسیاری از آنها موجب بروز مشکلات و عوارض شود.

با سوپرفود به زندگیتان روشنی ببخشید

همیشه در کنار شما هستیم