Tag: بیماری حساسیت

جستجو در بین تگ ها

بیماری حساسیت
بیماری ها

بیماری حساسیت

بیماری حساسیت زمانی رخ می‌دهد که سیستم ایمنی بدن به یک ماده خارجی مانند گرده، نیش زنبور یا حیوان خانگی یا به غذایی که در اکثر افراد واکنش نشان نمی‌دهد واکنش نشان می‌دهد و …

با سوپرفود به زندگیتان روشنی ببخشید

همیشه در کنار شما هستیم