Tag: باید و نباید های میگرن

جستجو در بین تگ ها

میگرن چیست؟
بیماری ها

درمان بیماری میگرن

میگرن معمولاً سردردی متوسط یا شدید است که به صورت دردی ضربان دار در یک طرف سر احساس می‌شود. در این حالت فرد احساس تهوع و استفراغ دارد و نسبت به نور و صدا حساس میشود…

با سوپرفود به زندگیتان روشنی ببخشید

همیشه در کنار شما هستیم