Tag: انواع درمان بیماری بواسیر

جستجو در بین تگ ها

بیماری بواسیر
بیماری ها

بیماری بواسیر

به رگ‌های متورم در مقعد و راست روده بیماری بواسیر می‌گویند. این بیماری می‌تواند در داخل یا خارج مقعد و راست روده ایجاد شود که به ترتیب بواسیر داخلی و خارجی نامیده می‌شوند. علائم شایع می‌تواند شامل درد، خارش و خونریزی مقعدی باشد. همچنین..

با سوپرفود به زندگیتان روشنی ببخشید

همیشه در کنار شما هستیم