Tag: انواع اعتیاد

جستجو در بین تگ ها

بیماری اعتیاد
بیماری ها

درمان بیماری اعتیاد

بیماری اعتیاد زمانی ایجاد می‌شود که اراده فرد ضعیف می‌شود، به همین خاطر رفتار یا عمل خاصی را تکرار می‌کند و بر آن عمل کنترلی ندارد. چنین فردی…

با سوپرفود به زندگیتان روشنی ببخشید

همیشه در کنار شما هستیم