Tag: افزایش قد

جستجو در بین تگ ها

افزایش قد با تغذیه
سلامت

افزایش قد با تغذیه

عوامل مختلفی در افزایش قد نقش دارند. یافته‌ها نشان داده اند که عوامل ژنتیکی 60 تا 80 درصد در افزایش قد ما نقش دارند. برخی از عوامل محیطی، مانند تغذیه و ورزش، به طور معمول بین 40 تا 20 درصد بر افزایش قد تأثیر خواهند گذاشت.

با سوپرفود به زندگیتان روشنی ببخشید

همیشه در کنار شما هستیم