Tag: آمفتامین

جستجو در بین تگ ها

وابستگی دارویی و سوپرفود
مقالات

آیا سوپرفود NBS وابستگی دارویی ایجاد می کند؟

در واقع یک تعریف واحد برای وابستگی دارویی یا اعتیاد به دارو نمی توان مشخص کرد. به طور کلی می توان گفت وابستگی جسمی، روحی و یا هردو به یک ماده شیمیایی باعث ایجاد وابستگی دارویی می شوند.

با سوپرفود به زندگیتان روشنی ببخشید

همیشه در کنار شما هستیم