بیماری قارچ سیاه

بیماری قارچ سیاه

قارچ سیاه در بیشتر موارد، در بدن افرادی به وجود می‌آید که به بیماری‌ کرونا مبتلا شده‌اند. هنگامی که ویروس کرونا وارد بدن افراد می‌شود، سیستم ایمنی‌ آن‌ها را بسیار تضعیف می‌کند، حال اگر این افراد بیماری زمینه‌ای نیز داشته باشند ….